Kategória: Uncategorized

Program bohoslužieb 24. – 30. október 2022

 Tel. 048-6194615, mobil: 0902 036 689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

TÝŽDEŇ 
Pondelok  24.október17:00+ Ján, Helena, Pavol, Ján a ost z rod. Novysedlákovej, Laurincovej, Birkovej
Utorok 25. október17:00ZBP Peter, Michaela
Streda 26. október17:00+ Ján, Alžbeta, Jozef, Margita, Ján a ost z rod.
Štvrtok 27. október7:30+ Helena, Štefan, Peter, Matej a ost. z rod.
Piatok 28. október17:00+ Juraj, Mária, Juraj ost z rod. Rejdovianovej, Černákovej
Sobota 29. október7:30+ Mária, Jozef, Alžbeta, Martin, Helena ost z rod. Kradlákovej, Stupkovej
21. nedeľa po  Päťdesiatnici 30. október9:00 14:00 Za farnosť  
Večiereň
  • Prosím záujemcov o ročné predplatné časopisu Slovo aby sa prišli zapísať do sakristie.
  • Ešte stále si môžete prísť zapísať mená svojich zosnulých na panychídu (1.11.)
  • Od pondelka začínam zapisovať úmysly na mesiac november.
  • V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas, budeme spať o hodinu dlhšie.

Program bohoslužieb – 17. – 23. oktober

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Telgárt

Tel. 048-6194615, mobil: 0902 036 689                                                                                                                                                              

TÝŽDEŇ 
Pondelok  17.október17:00+ Cyril, Mária a ost z rod.
Utorok 18. október17:00+ Ján (ročná)
Streda 19. október17:00+ Anton (40 – dňová)
Štvrtok 20. október7:30+ Mikuláš, Pavol a ost. z rod. Handulovej, Jackovej, Bukvovej
Piatok 21. október17:00+ Mária, Ján (panychída Mária)
Sobota 22. október7:30+ Jozef, Mária
20. nedeľa po  Päťdesiatnici 23. október10:00 14:00 Za farnosť  
Večiereň
  • Prosím záujemcov o ročné predplatné časopisu Slovo a Misionár aby sa prišli zapísať do zákristie.
  • Nedeľu 23.10.2022 bude jesenná zbierka na misie.
  • Od pondelka si môžete prísť dávať na panychídu (1.11.)